0:00/???
  1. Mama

From the recording Mama

Your price

Mama

Track download

Please choose a price: $ USD ($0.99 or more)

Please pay at least $0.99

Out of stock

Executive Producer: Zhaklin
Producer and Mixing Engineer: Enzo Alessandro Massardo
Mastering engineer: Elliot James Mulhern

Lyrics

Մամա

Նա է վոր ինձ սեր է տալիս
Անշահ եւ իսկ, լավ թե վատ
Նա է վոր միշտ իմ կողքին է
Անկախ նրանից վոր դաժան եմ հաճախ

Ես նրա հանուն եմ շնչում այսօր
Ես նրա հանուն եմ պայքարում այսօր
Որ նա է նվիրել իր կյանքն ամբողջ
Իր միակ զավակին այս աշխարհում

Օհ օհ օհ

Մայր իմ սիրէլի
Քո խորին ծառան եմ ես միշտ
Դու ես իմ սուրբ Մամա
Աստված քեզ միշտ պահապան

Մամա, Մամա, Մամա
Մամա, Մամա, Մամա
Աստված քեզ միշտ պահապան

Նա է իմ մայրն իմ թանկագին
Չկա վոչ վոք նրանից բացի
Միակն է իմ կյանքում
Վոր տալիս է ինձ սերն Աստծո

Սեր վոր անշահ է եվ իսկ
Սեր վոր հավերժ է եւ ամենւին
Սեր վոր չունի վոչ գին
Վոչ կեղծ համբույրներ ու ժպիտ

Մայր իմ սիրելի
Քո խորին ծառան եմ ես միշտ (խորին)
Դու ես իմ սուրբ Մամա
Աստված քեզ միշտ պահապան

Մամա, Մամա, Մամա
Մամա, Մամա, Մամա
Աստված քեզ միշտ պահապան

Եվ իմ ցանկությունն է միայն (ցանկություն)
Որ դու լինես միշտ ուրախ
Եվ միշտ հպարտանաս քո զավակով միակ
Օհ Օհ

Մայր իմ թանկագին (թանկագին) դա իմ աղոթքն է միայն (աղոթք)
Դու ես իմ սուրբ Մամա
Աստված քեզ միշտ պահապան

Մամա, Մամա, Մամա
Մամա, Մամա, Մամա
Աստված քեզ միշտ պահապան
Translation

She’s the one who gives me love
Unconditional, good or bad
She’s the one who’s always next to me
In spite that I’m often cruel

She’s the reason I breath today
She’s the reason I keep going
For she has dedicated her whole life
To her only child in this world

My lovely Mama
I’m forever in your debt
You are my Saint Mama
May God always watch over you

Mama, Mama, Mama
Mama, Mama, Mama
May God always watch over you

She’s the one, my dearest
There’s no one else beside her
She’s the only one in my life
That gives me the love of God
Love, that is true and unconditional
Love that is forever
Love that doesn’t have a price
Phony kisses or laughter

My lovely Mama
I’m forever in your debt
You are my Saint Mama
May God always watch over you

Mama, Mama, Mama
Mama, Mama, Mama
May God always watch over you

And my only wish is that
You always be happy
And be proud of your only child

Dear Mama, that is my only prayer
You are my Saint Mama
May God always watch over you

Mama, Mama, Mama
Mama, Mama, Mama
May God always watch over you